Knjižnica

 

Primeri dobrih praks

Avstrija (v nemškem jeziku):

Bioplinarna v Stremu

Bioplinarna Wolf v Güssingu

Bioplinsko omrežje v Stremu

Elektrarna na biomaso v v Güssingu

 

Slovenija:

Raba geotermalne energije v podjetju Ocean Orchids, Dobrovnik

Micro DOLB Petek v Kuzmi

 

Študija hitrorastočih drevesnih vrst

Stanje, izkušnje in možnosti pridobivanja lesne biomase s hitrorastočimi drevesi na zunaj gozdnih površinah v Sloveniji - PDF (3,9MB)

 

Študija organskih odpadkov

Povzetek študije "Organski odpadki" v slovenskem in nemškem jeziku - PDF (0,1MB)

Celotna študija "Organski odpadki" v slovenskem jeziku - PDF (5,7MB)

 

Čezmejni energetski koncept

Energetski koncept - Razširjeni povzetek in primerjava obeh regij (Angleščina, PDF - 1MB)

Energetski koncept Pomurja (Slovenščina, PDF - 2,8MB)

Energetski koncept avstrijske Gradiščanske (Nemščina, PDF - 3,8MB) 

 

Poslovni model "Kmetovalec kot proizvajalec energije" - brošura

Kmetovalec kot proizvajalec energije (PDF - 0,7MB)

 

Demonstracijski projekt: Poslovni načrt zagotavljanja energijskega lesa

Koncept zagotavljanja energijskega lesa za uporabo neizkoriščenih virov domačih gozdov (PDF - 1,3MB) 

 

Čezmejna Bela knjiga za obnovljive vire energije

Bela knjiga: Smernice za pripravo čezmejne politike na področju obnovljivih virov (PDF - 1,8MB)

 

Hitrorastoče drevesne vrste kot obnovljivi vir energije

Smernice za sonaravno vzgajanje in trajnostno gojenje avtohtonih hitrorastočih drevesnih vrst na projektnem območju kot obnovljivega vira za proizvodnjo energije (PDF - 1,5MB)

 

Osnovanje zunajgozdnih lesnih nasadov za proizvodnjo biomase 

Strokovne osnove za osnovanje zjnajgozdnih lesnih nasadov za proizvodnjo biomase (PDF - 0,4MB)

 

Zaključna konferenca na temo Razvojnih politik

Izročki strokovne konference (slovenščina, PDF - 4,86 MB)