Projekti

logo pemures

 

Čezmejni EU projekt, sofinanciran znotraj JR OP SI-AT 2007-2013, čezmejno sodelovanje Slovenija Avstrija, Cilj 3 Evropsko teritorialno sodelovanje. Projekt je usmerjen v čezmejno identifikacijo neizkoriščenih obnovljivih virov energije, ki vsebuje tudi identifikacijo in opredelitev potenciala hitrorastočih rastlin (v obliki ogrožene endemične rastline Črni Topol), prenos znanja iz kompetenčnih centrov iz Gussinga v Pomurje, razvoj pilotnih projektov ter priprava poslovnih načrtov za rabo obnovljivih virov energije, ki so javno dostopni.

 

Skupen proračun projekta: 664.889 €

 

Vodilni partner: Gussing Energy Technologies GmbH