Opis projekta

Osnovni namen projekta MATIČNJAK ZA OHRANITEV OGROŽENIH DREVESNIH VRST PRLEKIJE je ohranitev genetskega materiala avtohtonih drevesnih vrst, ki ga Prlekija izgublja, za sedanje in poznejše rodove. In sicer, z zasaditvijo »matičnjaka« avtohtonih drevesnih vrst (deloma ogroženih) na sanirani parceli bivše deponije odpadkov v Borecih v Občini Križevci. Drevesa (skorž, črni topol ...) so opremljena s tablami z opisi. S tem želimo prispevati k varovanju naravnih resursov in vzdrževanju biotske pestrosti avtohtonih drevesnih vrst ter krepitvi trajnostnega upravljanja z naravnimi viri našega območja.

 

Projekt omogoča obogatitev učnih vsebin, saj so v okviru projekta pripravljene učne vsebine in izvedene ekskurzije za osnovne šole. Prvošolčki OŠ Križevci pa bodo vsako leto dosadili novo drevo. V grobem je ideja, da postane drevo del učnega programa, tako da se za prvošolčke pripravi zgodbica oz. pravljica o avtohtonem drevesu, ki se kasneje (ko se v višjem razredu OŠ podrobneje učijo o drevesih) nadaljuje v eno šolsko uro učnih vsebin o pomenu ohranjanja avtohtonih slovenskih drevesnih vrst.

 

Projekt je sofinanciran znotraj programa LEADER, Načrt izvedbenih projektov LAS Prlekija 2013, program LEADER (MKO). Skupna vrednost projekta znaša 19.708,00 evrov, od tega je znesek LEADER sredstev 15.184,99 evrov (85% upravičenih stroškov projekta). Nosilec projekta Občina Križevci in partner v projektu Skupina Fabrika, zagotavljata lastni delež v višini 4.523,01 evra.